Chính sách Đại lý 2016

Kính gửi quý Đại lý trên toàn quốc .

Trong năm 2016, cửa lưới chống muỗi MOSDOOR có kế hoạch mở rộng kinh doanh phát triển thị trường trên toàn quốc  với mong muốn đưa sản phẩm cửa lưới chống muỗi vào mọi nhà, có mặt ở mọi nơi .

Vị vậy chúng tôi mong muốn hợp tác với quý vị .

Hình thức hợp tác như sau :

  • Trở thành Đại lý chính thức của MOSDOOR
  • Trở thành Đối tác phát triển thị trường của MOSDOOR
    Để hiểu rõ thông tin về chính sách Đại lý và Đối tác , Quý vị xin vui lòng trực tiếp với MOSDOOR để biết thông tin chi tiết. Rất mong được hợp tác với Quý vị .
  • HOTLINE : 0888 938 938MOSDOOR 13

Bài viết liên quan